GFSoft.pl

Druk 3D
na zamówienie

Oferujemy:

Realizację wydruków 3D

Zdalną asystę techniczną

Usługowe modelowanie 3D

W dużym zakresie tematycznym

Bez kosztów stałych pracownika
płacisz tylko wtedy gdy coś dla Ciebie drukujemy.

Technologie, których używamy:

Uniwersalna technologia wydruków trójwymiarowych FDM/FFF która polega na przyrostowym wytłaczaniu materiału z głowicy drukującej i znajduje zastosowanie w:
  • - Produkcji części zamiennych
  • - Tworzenia prototypów i modeli koncepcyjnych
  • - Wizualizacji przekrojów
  • - Produkcji małych upominków
Jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych sposobów wydruku 3D. Na nim opieramy również swoją ofertę.

Dostępne są wydruki z różnych materiałów:

PLA

Surowiec na bazie skrobi kukurydzianej i trzciny cukrowej (idealny do prototypów, materiał nierozpuszczalny, dobra wytrzymałość)

PETG

Surowiec poliestrowy otrzymywany z PET i Glicerolu (bardzo szerokie zastosowanie, certyfikowany może mieć kontakt z żywnością, nierozpuszczalny, wysoka wytrzymałość i odporność na uderzenia)

ABS

Sztuczny polimer (idealny do produkcji części ruchomych, rozpuszczalny w acetonie, wysoka wytrzymałość)

Kontakt:

biuro@gfsoft.pl

792 524 648

GFSoft.pl © 2020/2021